TEDx Youth отдавна е платформа за млади новатори и активисти, които споделят своите идеи и стимулират положителна промяна в своите общности. В нашата последна итерация се опитахме да възприемем тази концепция в световен мащаб, събирайки млади активисти от цял свят, за да споделят своя опит и да вдъхновяват действия.
В продължение на няколко месеца работихме неуморно, за да идентифицираме най-добрите и най-умните млади умове от целия свят. Курирахме разнообразен състав от 10 лектори, всеки избран заради уникалните си гледни точки и принос към младежкия активизъм.
Събитието се проведе в динамично, завладяващо пространство, предназначено да насърчи ангажираността и взаимодействието между присъстващите и лекторите. В допълнение към основното събитие, ние предоставихме интерактивни експонати и дейности, където присъстващите можеха да се свържат със съмишленици и да споделят идеи.
Нашият екип беше отговорен за критичната задача за координиране на лекторите, като гарантира, че всеки оратор е в състояние да сподели своето послание ефективно и да се ангажира с аудиторията по смислен начин. Ние също управлявахме логистиката на събитието, осигурявайки техническа поддръжка и осигурявайки безпроблемно, приятно изживяване за всички.
Резултатите от нашите усилия бяха поразителни. С над 800 участници от 30+ държави, събитието предизвика значителен шум, стимулирайки глобалната осведоменост за младежкия активизъм и вдъхновявайки промяната. Създадените връзки и идеите, споделени на събитието, оттогава доведоха до набор от вдъхновяващи инициативи и сътрудничества, демонстрирайки силата на TEDx Youth да стимулира положителна промяна в глобален мащаб.